Past Presidents

President Name Year
Dr. Sudhir Mehta 2020 - 2022
Shri Pradeep Bhargava 2018 - 2020
Shri Pramod Chaudhari 2016 - 2018
Shri Satish Magar 2014 - 2016
Shri Surendrakumar Jain 2012 - 2014
Dr. Abhay Firodia 2010 - 2012
Shri Mukesh Malhotra 2008 - 2010
Shri Madhur Bajaj 2006 - 2008
Shri S. B. (Ravi) Pandit 2004 - 2006
Shri Atul Kirloskar 2002 - 2004
Shri Arun Firodia 2000 - 2002
Shri Pratap Pawar 1998 - 2000
Late Dr. R. J. Rathi 1996 - 1998
Late Shri P. P. Chhabria 1994 - 1996
Shri Darius Forbes 1992 - 1994
Late Dr. N. A. Kalyani 1990 - 1992
Late Shri H. K. Firodia 1988 - 1990
Late Shri L. J. Rathi 1986 - 1988
Shri B. R. Malhotra 1984 - 1986
Shri Nandlal Pittie 1982 - 1984
Shri Rahulkumar Bajaj 1980 - 1982
Late Shri C. S. Kirloskar 1978 - 1980
Late Shri S. P. Khosla 1977 - 1978
Late Shri R. D. Pusalkar 1975 - 1977
Late Shri C. V. Jog 1973 - 1975
Late Shri V. N. Somvanshi 1972 - 1973
Late Shri M.S. alias Baburaoji Parkhe 1969 - 1972
Late Shri S. L. Kirloskar 1958 - 1969
Late Shri S.R.Thakur Savadekar 1957 - 1958
Late Sheth P. K. Divekar 1956 - 1957
Late Vaidya M. V. Puranik 1955 - 1956
Late Shri R. G. Vijaykar 1954 - 1955
Late Sheth G. L. Natu 1951 - 1954
Late Shri G. G. Dandekar 1950 - 1951
Late Shri S. V. Kirloskar 1946 - 1950
Late Shri S. P. Ogale 1944 - 1946
Late Shri N. G. Pawar 1943 - 1944
Late Shri G. S. Marathe 1941 - 1943
Late Prof. V. G. Kale 1936 - 1941
Late Shri B. C. Kamat 1934 - 1936